ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ


Системата и услугите предлагани в нея функционират при условията и правилата, споменати по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Следователно, ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се счита, че потребителят приема всички условия.

СИГУРНОСТ


Системата има най-съвременните и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите, както и до непрекъсната доставка на услуги. Всички лични данни са защитени с 256 bit криптиране, чрез SSL сертификат.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ СТРАНИ


VANSS Fitness  не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни (предоставяне на информация на куриерска фирма, която е нужна за доставка), и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

КОНТРОЛ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Ние имаме достъп до Вашите данни, посочени при регистрацията Ви или при попълване на съответните заявки и форми на нашия уебсайт.

С регистрацията си като потребител, Вие потвърждавате и се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани за цели, свързани с Вашата регистрация, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Съдържанието на този уебсайт – текст,снимки и друга информация , представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на VANSS Fitness и неговите партньори, предоставили съответната информация.